Spela roulette

rouletteRoulette är ett av de mest välkända casinospelen, och även personer som aldrig har satt sin fot i ett casino brukar känna till spelet. Personer som spelar roulette förekommer i en lång rad böcker, filmer och teveserier.

Roulette är ett turbaserat spel utan skicklighetsmoment. Man spelar mot huset, inte mot övriga spelare. Detta gör att stämningen vid bordet ofta blir mycket uppsluppen och hjärtlig, eftersom många spelare gläds åt varandras vinster.

Spela roulette hos dessa casinon:

Att spela roulette

Detta är en grundläggande rouletteguide som inte tar upp mer avancerade saker som call bets och liknande.

  1. Första steget till att spela roulette är att växla till sig roulettemarker. Vid roulettebordet använder man inte vanliga casinomarker eftersom det lätt skulle kunna uppstå oklarheter om vem markerna tillhör. Istället växlar man till sig särskilda roulettemarker i utbyte mot casinomarker eller kontanter. Varje spelare vid roulettebordet får roulettemarker i en viss färg, så att man tydligt kan skilja på olika spelares marker. När du har spelat klart vid roulettebordet växlar du in dina roulettemarker mot vanliga casinomarker (som du sedan kan växla mot kontanter i casinots kassa, eller använda för att spela andra spel i casinot).
  2. Fram tills att croupieren har ropat ut att inga fler satsningar är tillåtna kan du placera ut dina roulettemarker på roulettebordet. Det finns många olika satsningstyper att välja mellan. Du kan läsa mer om detta längre ned på denna sida.
  3. När kulan har slutat snurrar runt i roulettehjulet och lagt sig till rätta i något av facken tar croupieren in alla förlorande roulettemarker och betalar ut på vinnande satsningar.
  4. Croupieren startar en ny spelomgång, ger hjulet mer fart och skjuter iväg kulan i hjulet. Du kan nu göra nya satsningar på roulettebordet.

Satsningar vid roulettebordet

roulette onlineDet finns många olika satsningar man kan göra vid ett roulettebord, och exakt vilka som är tillgängliga kan variera något mellan olika bord. I stort rör det sig dock vanligen om samma upplägg, så om man är bekant med en viss typ av roulette är det normalt enkelt att flytta över och börja spela vid andra sorters roulettebord.

Här är en lista över vanliga satsningar som är tillgängliga både hos fransk, europeisk och amerikansk roulette. (Namnet på satsningarna kan dock variera.) De utbetalningar som vi har listat är de som gäller i de allra flesta casinon, men det är alltid upp till varje enskilt casino att fatta beslut om vilka utbetalningar som ska gälla så man bör alltid kontrollera vad som gäller innan man börjar spela.

Inre satsningar

Namn Utbetalning vid vinst Förklaring
Straight Bet 35:1 Detta är en av de roulettesatsningar som de flesta känner till, även om de själva inte spelar roulette. Straight bet är en satsning där du lägger hela det satsade beloppet på ett enda nummer. Sannolikheten för att du ska vinna är låg, men om du vinner får du rejält betalt. Denna satsning passar för spelare som gillar att ta höga risker.Placera din / dina spelmarker exakt på det nummer du vill satsa på för att göra ett straight bet.
Split Bet 17:1 Split bet är en satsning som fördelas över två olika nummer. Jämfört med ett straight bet får man högre vinstchans, vilket casinot kompenserar för genom att ge lägre utbetalning om man vinner.När man gör ett split bet måste man satsa på två nummer som ligger intill varandra på roulettebordet, för man måste kunna lägga sin / sina spelmarker på linjen mellan de båda numren.
Street Bet / Line Bet 11:1 Om du vill göra ett street bet (även känt som line bet) finns det flera olika ”gator” att välja mellan på roulettebordet. Genom att satsa på en viss gata satsar du på samtliga nummer som ingår i just den gatan.Placera din / dina spelmarker vid den gata du vill satsa på, på den vertikala linje som går mellan det yttre och det inre satsningsområdet på roulettebordet.
Corner Bet /Quad Bet 8:1 Detta är en satsning på fyra nummer samtidigt. För att göra ett corner bet / quad bet placerar du din /dina spelmarker så att den ligger där fyra nummer möter varandra på roulettebordet. Du kan alltså bara satsa på nummer som har en gemensam beröringspunkt.
Basket Bet 6:1 Ett basket bet (korgsatsning) är en satsning på de allra lägsta numren på roulettebordet. På ett franskt eller europeiskt roulettebord innebär det att man satsar på 0, 1, 2 och 3 samtidigt. På ett amerikanskt roulettebord omfattar ett basket bet numren 00, 0, 1, 2 och 3.
Double Street Bet /Double Line bet 5:1 Detta är precis vad det låter som – en satsning på två gator samtidigt.

Yttre satsningar

Namn Utbetalning vid vinst Förklaring
Dozen 2:1 Dozen är det engelska ordet för dussin, och denna satsning omfattar mycket riktigt tolv nummer. Du kan dock inte välja fritt vilka tolv nummer din satsning ska fördelas över utan måste välja mellan första dussinet, andra dussinet eller tredje dussinet.Första dussinet = numren 1-12Andra dussinet = numren 13-24Tredje dussinet = numren 25-36Du gör din satsning genom att lägga din / dina spelmarker i den ruta som hör till första, andra eller tredje dussinet (beroende på vilket dussin du vill satsa på).På vissa roulettebord är de tre dussinrutorna markerade 1-12 / 13-24 / 25-36. På andra roulettebord står det istället 1st 12 / 2nd 12 / 3rd 12.
Column 2:1 Detta är också en satsning på tolv nummer, men inte på tolv nummer i kronologisk ordning.Du satsar på en kolumn genom att placera din / dina spelmarker så att den markerar den kolumn du vill spela på. Det finns tre olika kolumner att välja mellan på roulettebordet.
Halves /High Bet or Low Bet 1:1 Low bet = en satsning på numren 1-18High bet = en satsning på numren 19-360 och 00 ingår varken i high bet eller low bet.För att göra ett low bet, lägg din / dina spelmarker i rutan där det står 1-18. För att göra ett high bet, lägg din / dina marker i rutan där det står 19-36.
Red or Black 1:1 Att man kan satsa på rött eller svart vid roulettbordet är något de flesta personer känner till, även bland folk som inte brukar besöka casinon.För att satsa på rött, lägg din / dina spelmarker i den röda rutan. För att satsa på svart, lägg din / dina spelmarker i den svarta rutan.På ett normalt roulettebord går det inte att satsa på grönt. Detta gäller både franska, europeiska och amerikanska roulettebord.
Odd or Even 1:1 För att satsa på samtliga udda nummer, lägg din / dina spelmarker på rutan som har texten ODD.För att satsa på samtliga jämna nummer, lägg din / dina spelmarker på rutan som har texten EVEN.0 och 00 räknas varken som udda eller jämt.